Καινοτόμο Σχολείο

Το σχολείο εντάσσεται στα ελληνικά σχολεία που προωθούν καινοτόμες πρακτικές μάθησης αλλά και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπ/κών του