Συμμετοχή στο διαγωνισμό της ΕΜΕ

 Το σχολείο συμμετείχε για μια ακόμη φορά, το σχ. έτος 2021-2022, στο διαγωνισμό μαθηματικών "Παιχνίδι και Μαθηματικά" που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία (ΕΜΕ)