Κριτήριο αξιολόγησης Α τριμήνου στην Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή κεφ 1-5

Το κριτήριο αναφέρεται στην ύλη που έχει διδαχθεί  στα κεφ 1-5 του σχολικού βιβλίου της ΚΠΑ και ακολουθεί τις προτάσεις του ΥΠΑΙΘ

Δημιουργός του είναι ο κ. Κων/νος Κόμπος

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Ε τάξη)

Κεφ. 1-5

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………….…………………………..

Ερωτήσεις:

  • Συμπληρώνω κάθε κενό με τη σωστή λέξη

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε _________________, όπως είναι η επικοινωνία και η ψυχαγωγία. Για να τις ικανοποιήσουμε δημιουργούμε ____________.  Τα μέλη μιας ομάδας έχουν _____________ και ________________ και οφείλουν να τηρούν τους _________________ της ομάδας που ανήκουν. Τα μέλη μιας ομάδας ενώνονται με κοινούς _______________ , ______________ και _____________.

  • Αντιστοιχίζω τις ομάδες που ανήκω με το λόγο για τον οποίο ανήκω σε αυτές

Οικογένεια                                                                         επειδή το ορίζει ο νόμος

Σχολείο                                                                               επειδή το επέλεξα

Φίλοι                                                                                  επειδή γεννήθηκα σε αυτήν

  • Ενώνω αυτά που ταιριάζουν:

Η χώρα είναι….                       * Όλοι οι άνθρωποι που είναι κάτοικοι της χώρας και

                                                            έχουν την ιθαγένεια της

Το κράτος είναι …..                 * Λαός μόνιμα εγκατεστημένος σε μια χώρα που έχει την

                                                εξουσία (δύναμη) να φτιάχνει νόμους, να φροντίζει για

                                                την τήρησή τους και να καθορίζει τα δικαιώματα και

                                                τις υποχρεώσεις των πολιτών

Το έθνος είναι ….                    * Εδαφική έκταση που ορίζεται από σύνορα

Ο λαός είναι …..                      * Όλοι οι άνθρωποι που έχουν κοινά στοιχεία, όπως

                                                Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό, συνήθειες κ.ά.

  • Διαβάζω προσεκτικά τις προτάσεις και σημειώνω στο τέλος τους (Σ ή Λ)

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι έντεκα χρόνια. ......

Στην Ελλάδα υπάρχει ανεξιθρησκία. ......

Πρόσφυγας λέγεται ο άνθρωπος που πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, επειδή δεν βρίσκει εργασία στη δική του χώρα. ......

Στην αρχαία Αθήνα ψήφιζαν όλοι οι ενήλικες, άντρες και γυναίκες. ......

Όλοι οι Έλληνες (το ελληνικό έθνος) κατοικούν στην Ελλάδα. ......

Όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα ανήκουν στο ελληνικό έθνος. ......

Οι Έλληνες της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, της Γερμανίας, ανήκουν στο ελληνικό έθνος. ……

  • Υπογραμμίζω αυτά που είναι όργανα του κράτους:

Οι ψηφοφόροι (εκλογικό σώμα)       Οι μαθητές του σχολείου             Οι αστυνομικοί    

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας       Οι δικαστές                                   Οι γονείς μου

Οι υπάλληλοι του Δήμου               Οι εργαζόμενοι σ’ ένα εργοστάσιο       Οι βουλευτές

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!