200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

 Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας και του  εορτασμού των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821 το σχολικό έτος 2020-2021 οι μαθητυές/τριες του Στ3 με την υπεύθυνο εκπ/κό της κ. Τολιοπούλου Β. (ΠΕ 70) δημμιούργησαν τον χάρτη της επανάστασης. Ο περιηγητηής του μπορεί να αντλήσει ιστορικές πληροφορίες και να θαυμάσει εικόνες που συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα. Μπορεί να ανατρέξει σε γεγονότα που επιθυμεί και να δει τα ονόματα των παιδιών που το δημιούργησαν

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ji-_D3NUtnR7_qG3hwx556CP8bHNRQwe&ll=40.808945377388895%2C38.90234454471286&z=5