Η ελληνική επανάσταση του 1821

Οι μαθητές/τριες του Στ 1 με αφορμή την επέτειο από τα 200 χρόνια της επανάστασης του 1821

το 3ο τρίμηνο προσέγγισαν διαφορετικά το αντίστοιχο κεφάλαιο της Ιστορίας  .

Εργάστηκαν σε ομάδες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας και

αξιοποίησαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Έφτιαξαν με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Ανθομελίδου Νάσιας τέσσερις ψηφιακές συλλογές( κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, πάζλ, παιχνίδια) με τα παρακάτω θέματα .

Οι αγωνιστές της επανάστασης: Ομόνοια ή διχόνοια;

https://wakelet.com/wake/gffU6mXrY28WWmhKUbIa4

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’

https://wakelet.com/wake/ptxzE9OJF1w1xv-QF9jDe

Τα γεγονότα της πρώτης χρονιάς της επανάστασης

https://wakelet.com/wake/LG8OZcPcmtUMqyRflrltC

Το τέλος της επανάστασης

https://wakelet.com/wake/YELzgycXeTTCm9E-lSp41

Τέλος, οι συλλογές ενσωματώθηκαν σε μια ψηφιακή ιστορική γραμμή

με το εργαλείο padlet για την επανάσταση του 1821 που φτιάχτηκε συνεργατικά από 

από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Στ1.

https://padlet.com/Delta1/vb1sfn9c3es5d4kh