Σχολικός κανονισμός

Το σχολικό συμβούλιο με την 3η πράξη του στις 20-6-2018 αποφάσισε να δημιουργήσει το σχολικό κανονισμό έτσι ώστε οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε αυτό αλλά και οι εν δυνάμει μαθητές/τριες του μαζί με τους κηδεμόνες τους να γνωρίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου που φοιτούν ή θα φοιτήσουν. O σχολικός κανονισμός στοχεύει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχολικού έργου και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα την ΥΑ 13423/ΓΔ4/4-2-2021 (ΦΕΚ 491 τ.Β/4-2-2021) Ο κανονισμός  είναι εγκεκριμένος από το Δ/ντή του σχολείου, τη Συντονίστρια Εκπ/κού έργου και τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/κης

            


Ημερολόγιο

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31