Σχολικός κανονισμός

Το σχολικό συμβούλιο με την 3η πράξη του στις 20-6-2018 αποφάσισε να δημιουργήσει το σχολικό κανονισμό έτσι ώστε οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε αυτό αλλά και οι εν δυνάμει μαθητές/τριες του μαζί με τους κηδεμόνες τους να γνωρίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου που φοιτούν ή θα φοιτήσουν. O σχολικός κανονισμός στοχεύει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχολικού έργου.

                   Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου

              Κων/νος Κόμπος


Ημερολόγιο

January 2022
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31