Σχολικός κανονισμός

Το σχολικό συμβούλιο με την 3η πράξη του στις 20-6-2018 αποφάσισε να δημιουργήσει το σχολικό κανονισμό έτσι ώστε οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε αυτό αλλά και οι εν δυνάμει μαθητές/τριες του μαζί με τους κηδεμόνες τους να γνωρίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου που φοιτούν ή θα φοιτήσουν. O σχολικός κανονισμός στοχεύει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχολικού έργου.

                   Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου

              Κων/νος Κόμπος


Ημερολόγιο

September 2020
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30